Crea sito
logo L' angolo dell' ARTE POESIA
Alfredo Ossino
HOME GUESTBOOK TECNICHE DISEGNI TRATTATO PITTURA ECOLOGIA a disegni
GLOSSARIO GALLERIA POESIA MATERIALI STORIA dell'arte ALTRO
A LIGGI
A MALATIA RARA
A CIVILTÁ
A TERRA SICILIANA
L'ANIMALI SOCIALI
A SPIRANZA
A GIUSTIZIA
L'ETNA
SCUETU
I SODDI
U SULI
PINSERI D'INNAMURATU
U POLITICU CA VULISSI
U MARI
A SICILIA
COSI ANTICHI
CHIACCHIRI
I SICILIANI
 
Il mondo vasto dell'arte, comprende anche la poesia. Le poesie in dialetto sono una forma di espressione artistica, che a volte raggiunge vette altissime e che, come poche altre forme dell'arte, riesce a suscitare emozioni. Tra i dialetti, uno dei più espressivi e che sicuramente conta di una lunga e vasta tradizione culturale, è il dialetto siciliano.

In queste pagine alcune poesie in dialetto, omaggio alla bella terra di Sicilia


Autore dei contenuti e
Webmaster: Alfredo Ossino

Alfredo Ossino su Google+
 

POESIA SICILIANA

 
Arte in Sicilia

I SODDI

poesia siciliana di Alfredo Ossino

L'omu cerca i soddi 'nsichitanza
cummintu, ca sunu di ranni 'mpurtanza.

Tutta a vita i cerca cu affannu,
ma di truvalli, nun sapi mai quannu.

Quasi sempri sta ricerca è senza fini,
ma a spiranza, ci rinasci tutti i matini.

Ogni tantu, però c'arrinesci
e picca ci manca ca pazzu nesci.

Si n'adduna, passatu u primu mumentu,
ca sulu ora, 'ncumincia u veru turmentu,

'Nta testa hanu aumintatu i pinseri
ca mancu a notti dormi e s'arriseri.

Pi prima cosa pensa su a sabbari,
qual’è a megghiu cosa pi falli fruttari.

"Ora i mettu a banca e pigghiu l'interessi,
ma ca svalutazioni, cò tempu su pessi!

Ora cercu di l'amici u cunsigghiu!
...Ma forsi è megghiu ca nun u pigghiu!

Forsi, spinnilli è a vera soluzioni,
... ma poi, tornu 'nta vecchia situazioni!

E su mi scippunu i dilinquenti?"
Macari stu pinseri, ci furria 'nta menti.

"Pirchì m’attruvari 'nta sta situazioni,
ca ci pensu e nun trovu a soluzioni?

Era megghiu su nun aveva nenti,
ca almenu cueta aveva a menti.

Cuntintizza i sordi mai hanu purtatu
a cu di nicu nun c'era abituatu.

Acchiù nun mangiu 'nta lu iornu,
e a notti nun pigghiu sonnu

Tantu a disidiratu 'sta ricchizza,
ma che pinseri a divintatu 'na munnizza".