Crea sito
logo L' angolo dell' ARTE POESIA
Alfredo Ossino
HOME GUESTBOOK TECNICHE DISEGNI TRATTATO PITTURA ECOLOGIA a disegni
GLOSSARIO GALLERIA POESIA MATERIALI STORIA dell'arte ALTRO
A LIGGI
A MALATIA RARA
A CIVILT
A TERRA SICILIANA
L'ANIMALI SOCIALI
A SPIRANZA
A GIUSTIZIA
L'ETNA
SCUETU
I SODDI
U SULI
PINSERI D'INNAMURATU
U POLITICU CA VULISSI
U MARI
A SICILIA
COSI ANTICHI
CHIACCHIRI
I SICILIANI
 
Il mondo vasto dell'arte, comprende anche la poesia. Le poesie in dialetto sono una forma di espressione artistica, che a volte raggiunge vette altissime e che, come poche altre forme dell'arte, riesce a suscitare emozioni. Tra i dialetti, uno dei pi espressivi e che sicuramente conta di una lunga e vasta tradizione culturale, il dialetto siciliano.

In queste pagine alcune poesie in dialetto, omaggio alla bella terra di Sicilia


Autore dei contenuti e
Webmaster: Alfredo Ossino

 

POESIA SICILIANA

 
Arte

SCUETU

poesia in dialetto siciliano
di Alfredo Ossino

Quannu 'nto cielu spunta a luna
e tuttu u munnu s'arriseri,
l'omu scuntentu di la so fortuna
s'accumpagna che so pinseri.

A vita nun longa e finisci
rimedi p so mali nun trova
u tempu ca ci resta spirisci
longa e dura ci pari a so prova.

Nunn' a fatica ca ci pisa 'nta li spaddi,
ma 'nta sta vita, di l'omu lu jocu
i mani havi 'nchini di caddi
ma miserabili ci pari lu scopu.

Passa a notti suspirannu
u sonnu nun cueta li so peni
'nta la menti tuttu i mali do munnu
aspetta u jornu fina a quannu veni.

Quannu ci pigghia a dispirazioni,
a strafuttenza, ca di l'avidi lu vantu,
prea u Signuri di dariccilla pi binidizioni,
e d'avilla comu fussi nu miricamentu.

Finalmenti u suli ricompari,
cu lu iornu ripigghia a so verra
sta cunnanna sapi ca a purtari
finu a quannu resta 'nta sta terra.

A iurnata co travagghiu scurri lesta
ma a fini, u suli ancora mori,
e quannu 'nto cuscinu poggia a testa
u turmentu ripigghia u so cori.

Allura aspetta ancora ca veni u sonnu,
aspetta a fatica da iurnata e nun a malidici
aspetta ca agghiorna 'nta lu munnu
aspetta a morti ca ci porta a paci.