Crea sito
logo L' angolo dell' ARTE POESIA
Alfredo Ossino
HOME GUESTBOOK TECNICHE DISEGNI TRATTATO PITTURA ECOLOGIA a disegni
GLOSSARIO GALLERIA POESIA MATERIALI STORIA dell'arte ALTRO
A LIGGI
A MALATIA RARA
A CIVILTÁ
A TERRA SICILIANA
L'ANIMALI SOCIALI
A SPIRANZA
A GIUSTIZIA
L'ETNA
SCUETU
I SODDI
U SULI
PINSERI D'INNAMURATU
U POLITICU CA VULISSI
U MARI
A SICILIA
COSI ANTICHI
CHIACCHIRI
I SICILIANI
 
Il mondo vasto dell'arte, comprende anche la poesia. Le poesie in dialetto sono una forma di espressione artistica, che a volte raggiunge vette altissime e che, come poche altre forme dell'arte, riesce a suscitare emozioni. Tra i dialetti, uno dei più espressivi e che sicuramente conta di una lunga e vasta tradizione culturale, è il dialetto siciliano.

In queste pagine alcune poesie in dialetto, omaggio alla bella terra di Sicilia


Autore dei contenuti e
Webmaster: Alfredo Ossino

 

POESIE SICILIANE

 
Arte

U SULI

Poesie in dialetto siciliano
di Alfredo Ossino

L'omu è forti e putenti,
'nta lu munnu e lu signuri
ma sensu nun avi nenti
pirchi co tempu, tuttu distruri.

Ppi la siti di cumannu
ci furria lu pinseri,
travagghiannu ccu ‘staffannu
'nta luna ha misu peri.

Ha misu manu a tutti banni,
ma 'nta 'na cosa nun arrivatu,
ci ietta troppu ranni,
è lu re di lu criatu.

U suli cu forza e amuri
li frutti sempri ci matura
continua a darini caluri
comu ci ha cumannatu la natura.  

A 'miria di l'omu è granni
a so putenza malirici,
c'arriva a tutti banni
a dari frutti e benefici.

A terra è granni assai,
ma su tutta a furriati
unni u suli nun si viri mai,
prima o dopu capitati.

Ci sunu posti maliritti
unni u suli è ammucciatu,
cu di fumu na cupetta,
‘nta nu cielu sculurutu.

Di iornu u cori scura,
su aggirati 'nta sta negghia,
a menzu sta lurdura,
a dispirazioni prestu pigghia.

Pi stu fattu v'addannati,
naturali nun è a situazioni,
su u pirchi v'addumannati,
è di l'omu l'ambizioni.

Veni 'n pinseri naturali:
varda l'omu chi curnutu!
Ca so menti infernali,
chi pinsata ha parturutu!

Na cosa ca sfui a so putenza
sa sta firannu di ammuccialla,
comu su ci rusbigghia a cuscienza
pari ca s'affruntassi di vaddalla.