logo L'angolo dell'ARTE Alfredo Ossino

POESIE SICILIANE di Alfredo Ossino

I Siciliani

I siciliani sunu povira genti
ricchizza mai hanu avutu,
ma hanu nu scopu importanti
darici e figghi n'aiutu.

Do restu nun c'importa nenti,
i fanu sturiari a sacrifici
u pani si levanu dè renti
pp'aviri un jornu benefici.

Su, aspruviriti a nu sturenti,
ppi iddu è custioni d'anuri,
macari facennu finta di nenti,
addumannati senza timuri.

Chistu, vi rici ca sturia
pp'aviri 'n jornu na posizioni
ppi darici ai soi l'allegria
ppi fari varagni boni.

Pirchì, viriti e siciliani
nuddu i aiuta veramenti
sturiunu ppi varagnari u pani
e ppi mangiari a na usari a menti.