logo L'angolo dell'ARTE Alfredo Ossino

POESIE SICILIANE
di Alfredo Ossino

U SULI

L'omu è forti e putenti,
'nta lu munnu e lu signuri
ma sensu nun avi nenti
pirchi co tempu, tuttu distruri.

Ppi la siti di cumannu
ci furria lu pinseri,
travagghiannu ccu ‘staffannu
'nta luna ha misu peri.

Ha misu manu a tutti banni,
ma 'nta 'na cosa nun arrivatu,
ci ietta troppu ranni,
è lu re di lu criatu.

U suli cu forza e amuri
li frutti sempri ci matura
continua a darini caluri
comu ci ha cumannatu la natura.  

A 'miria di l'omu è granni
a so putenza malirici,
c'arriva a tutti banni
a dari frutti e benefici.

A terra è granni assai,
ma su tutta a furriati
unni u suli nun si viri mai,
prima o dopu capitati.

Ci sunu posti maliritti
unni u suli è ammucciatu,
cu di fumu na cupetta,
‘nta nu cielu sculurutu.

Di iornu u cori scura,
su aggirati 'nta sta negghia,
a menzu sta lurdura,
a dispirazioni prestu pigghia.

Pi stu fattu v'addannati,
naturali nun è a situazioni,
su u pirchi v'addumannati,
è di l'omu l'ambizioni.

Veni 'n pinseri naturali:
varda l'omu chi curnutu!
Ca so menti infernali,
chi pinsata ha parturutu!

Na cosa ca sfui a so putenza
sa sta firannu di ammuccialla,
comu su ci rusbigghia a cuscienza
pari ca s'affruntassi di vaddalla.