logo L'angolo dell'ARTE Alfredo Ossino

POESIE SICILIANE di Alfredo Ossino

A TERRA SICILIANA

I continentali diciunu ca i siciliani
sunu un pugnu di viddani.

Diciunu puru, ca nun facemu nenti,
ca semu na massa di dilinquenti.

Dici ca ni mantenunu da tant'anni
mentri campamu senza affanni.

Ma i siciliani riciunu ca pi un sicilianu
ci ni voli un fasciu sanu,

di sti pulintuna
ca vonu iri 'nta luna,

pirchì quantu a terra siciliana,
nun ci vali mancu a luna sana sana.